El Consell Comarcal de la Terra Alta dins del Projecte Terra Alta Més- Treball a les 7 comarques, inicia durant el mes de Novembre una programació de Tallers Grupals.

Com a complement als itineraris individuals i de forma paral·lela a la seva realització, s’han pensat una seqüència d’accions grupals per facilitar l’adquisició dels coneixements necessaris en relació al Mercat de Treball i la gestió dels recursos necessaris per poder tenir accés a una ocupació.

Els tallers que es portaran a terme seran: Mercat de treball, Currículum Vitae, Tècniques de recerca de feina i Entrevista de treball. Cada un d’ells te una durada de una o dues sessions en funció de la temàtica a tractar. Les sessions grupals es porten a terme amb una freqüència quinzenal, sempre en dilluns i en horari de 10h a 12:30h al Telecentre Terra Alta a Gandesa.