El conflicte ens convida a canviar, no solament allò que ens envolta, sinó sobretot ens convida a canviar-nos a nosaltres mateixos. Només canviant nosaltres podrem tancar el procés en pau, podrem calmar el conflicte i podrem iniciar una nova etapa vital. La resolució de conflictes ens convida a la positiva transformació personal.

Més informació

Inscripcions