Assegurar la valoració del producte, el denominador comú de projectes diversos

Des del Consell Comarcal de la Terra Alta i per tal de fomentar la consolidació i diversificació de les empreses agràries i agroalimentàries a la comarca s’han engegat diverses línies de treball. A nivell de promoció, durant els darrers anys s’ha creat el web www.fetalaterraalta.cat que inclou la gran majoria dels productors i elaboradors de la comarca, així com els i les artesanes. Actualment s’està treballant en l’estratègia de comunicació d’aquest web. Per altra banda, es realitzen accions formatives per tal de millorar el coneixement del producte local per part de la restauració així com les possibilitats de maridatges.

Remarquem els assessoraments a sis productors agràries que ha consistit en la redacció d’una diagnosi i un pla d’acció per incorporar noves formes de producció, elaboració i comercialització dels seus productes. Aquest pla inclou un predisseny bàsic, un estudi de productivitat, de necessitats, un cronograma i una valoració econòmica.

El Consell Comarcal, va rebre 14 sol·licituds d’assessorament de les quals es van escollir els 6 projectes més madurs, innovadors, diversos i amb possibilitat de replicar-se. El proper dia 11 de novembre a les 12.30h a l’Escola Agrària de Gandesa, es presentaran els aspectes clau de cada pla d’acció que giren entorn a les següents temàtiques:

  • La producció i venda directa d’ametlles i ous: La combinació del cultiu d’ametllers i gallines ponedores en una mateixa finca, on conreu i bestiar es
    beneficien recíprocament l’un de l’altre, millora l’eficiència i la gestió de l’explotació.
  • La producció i comercialització de cabres en finca regenerativa: La regeneració del sòl agrícola és una prioritat, i la pastura racional de cabres en una finca on es combinen bosc, cultius arboris i herbacis, millora la qualitat i fertilitat del sòl i alhora permet la viabilitat de l’explotació ramadera.
  • La producció i venda directa de cirera i elaborats: Diversificar producció i canals de venda i distribució pot ser la clau per augmentar la rendibilitat d’una explotació agrícola. Elaboració de licors de cirera, l’oferta d’activitats agroturístiques, i la venda directa de productes, en són un exemple.
  • La producció i comercialització de bolets i pinyons: Conrear productes silvestres és una alternativa real i rendible. L’aposta pel cultiu de bolet combinat amb pi pinyer pot permetre rendibilitzar una finca en un termini relativament curt de temps i sense inversions desorbitades.
  • La producció i comercialització d’estella i pèl·lets: La gestió forestal i l’aprofitament de la biomassa forestal com a combustible renovable, és cada cop més una opció viable i una aposta de futur.
  • La producció i elaboració d’hidromel i malta de cervesa: Innovar, diversificar i ocupar segments de mercat no coberts, és una bona estratègia per a rendibilitzar una finca, unes instal·lacions, i uns coneixements. La producció simultània de mel i cereal, i el posterior tractament per obtenir hidromel i malta, va més enllà del sector primari i augmenta les possibilitats d’èxit.

Els plans d’acció estaran a disposició de productors, elaboradors o emprenedors amb voluntat de desenvolupar projectes de les mateixes característiques. Els
assessoraments s’enmarquen en el projecte Terra Alta Més, està finançat en un 10% pel Consell Comarcal i en un 90% pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.