POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Consell Comarcal de la Terra Alta, és conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades. En aquest sentit, donem molta importància a la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres clients i usuaris, actuant de manera responsable i transparent al respecte.

La present Política de Privacitat (en endavant, “La Política”) d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (des d’ara, Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPD-GDD), té per objecte informar-lo sobre com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal. Així mateix, d’especificar la finalitat de les dades recollides i les finalitats per les quals poden ser utilitzades per tercers, a través de http://www.terraaltames.cat/ (en endavant, “la Plataforma”) o per qualsevol altre mitjà com telèfon, correu electrònic o correu postal.

El Consell Comarcal de la Terra Alta manifesta que s’ha intentat proporcionar una descripció el més senzilla i clara possible de la present Política. El Consell Comarcal de la Terra Alta té molt present que la seva privacitat és important, per la qual cosa recomanem que llegeixi la nostra Política i es posi en contacte amb nosaltres si li sorgeix qualsevol dubte. La nostra política s’aplica a tots els serveis oferts per la Plataforma, però exclou aquells serveis que estan subjectes a polítiques de privacitat independents que no incorpora la present Política.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anuncien els nostres serveis i/o productes i poden usar cookies, comptadors de visites i altres tecnologies per publicar i oferir anuncis rellevants.

Abast de la Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat s’aplica a les dades proporcionades pels nostres clients o proveïdors, persones sol·licitants d’informació, usuaris de la Plataforma, candidats a llocs de treball o tercers amb qui ens puguem relacionar i les dades dels quals siguin necessàries pel desenvolupament de la nostra activitat.

El Responsable del tractament de les seves dades és:

 • Consell Comarcal de la Terra Alta CIF: P9300010G
 • Direcció: Carrer Povet de la Plnana 4, Gandesa, Tarragona, Espanya.
 • Telèfon: 977 420 018
 • Correu electrònic: consellcomarcal@terra-alta.cat

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (en endavant, “DPO”):

 

Quina informació recopilem?

En funció de les seves peticions, recopilem informació personal com nom i cognoms, telèfon i correu electrònic, adreça, empresa, càrrec a l’empresa o sector quan sol·licita informació. Així mateix, a través del formulari “Contacte” recollim les seves consultes i reclamacions.

També recopilem informació que el seu navegador web ens envia de forma automàtica cada vegada que visita alguna de les nostres pàgines web (Cookies) per millorar la seva experiència d’ús i qualitat general dels nostres serveis. Podeu accedir a més informació a https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-cookies_1.pdf.

No obstant l’anterior, en cas que l’usuari desitgi amb posterioritat eliminar la informació que s’hagi emmagatzemat al seu ordinador i que necessàriament precisi del seu consentiment, podrà fer-ho usant les eines que li proporcioni el seu navegador per a tals efectes.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Les dades que ens facilita són tractades amb les següents finalitats (tret que pel context es dedueixi clarament que tractarem les seves dades personals per a una única finalitat; per exemple, en formularis del tipus “subscriure’s a les newsletters”):

 • Gestionar la seva relació amb nosaltres quant als serveis oferts;
 • Quan sigui aplicable (perquè apliqui algun dels supòsits en que la legislació vigent ho permeti), enviar-li el nostre butlletí electrònic de notícies (newsletter) i enviar-li comunicacions sobre els serveis delConsell Comarcal de la Terra Alta i informatives sobre comerç exterior, agroalimentació i internacionalització d’empreses per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon).
 • Atendre les seves sol·licituds d’informació;
 • Realitzar enquestes, estadístiques i anàlisi de tendències de mercat;
 • Conèixer les seves preferències de navegació a les nostres pàgines web per poder personalitzar i millorar els nostres serveis i mantenir la seguretat del lloc

 

Durant quant temps conservem les seves dades?

Si a vostè li prestem uns serveis, les dades que ens hagi facilitat amb aquest propòsit es conservaran mentre es mantingui la relació i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals o mentre puguem tenir algun tipus de responsabilitat. En cas contrari, les seves dades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat.

Les dades personals que hagi facilitat per tal de sol·licitar informació, es conservaran fins a la gestió i resolució de la sol·licitud i un cop resolta, durant un termini prudencial per atendre possibles qüestions que poguessin estar relacionades.

Les dades personals que hagi facilitat per tal de sol·licitar informació, es conservaran fins a la gestió i resolució de la sol·licitud i un cop resolta, durant un termini prudencial per atendre possibles qüestions que poguessin estar relacionades.

En el cas de les Cookies seran emmagatzemades en el vostre navegador durant el termini de conservació en funció del tipus de galeta, però pot procedir a suprimir-les en qualsevol moment a través de la configuració del seu navegador.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

Estem legitimats i facultats per tractar i processar la informació que ens proporcioni, quan aquesta informació sigui necessària per garantir l’enviament de la informació sol·licitada o la gestió de la Plataforma, l’execució del contracte, l’execució del contracte de subscripció per fer-li arribar informació que sigui del seu interès a través dels nostres canals de comunicació, l’obtenció del seu consentiment per respondre les qüestions que ens planteja a través dels nostres formularis de contacte i de comentaris i, en el seu cas, el compliment d’obligacions per imperatiu legal derivades del Dret de la Unió o dels Estats membres.

Així mateix, mentre sigui vostè client nostre, també estarem legitimats per utilitzar les seves dades per informar-lo de les promocions, serveis, circulars i campanyes que considerem que poden ser del seu interès tenint en compte els serveis prestats amb anterioritat, encara que vostè podrà oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les seves dades sempre demanarem el seu consentiment. El consentiment serà la manifestació de la seva voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Vostè té dret a revocar el consentiment donat, en qualsevol moment.

A qui comuniquem les seves dades?

No cedirem les seves dades a tercers aliens al Consell Comarcal de la Terra Alta, llevat que hi hagi obligació legal o hàgim rebut el seu consentiment per a aquestes comunicacions.

Quins drets l’emparen en relació al tractament de les seves dades?

Vostè té dret a obtenir informació sobre el tractament que el Consell Comarcal de la Terra Alta realitza sobre les seves dades personals. En concret:

 • Té dret a accedir a les seves dades personals per conèixer quines dades personals estem tractant que l’interessin, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. El Consell Comarcal de la Terra Altadeixarà de tractar les seves dades, excepte que hi hagi motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Tindrà dret a la portabilitat, és a dir, a que les dades personals que hagués facilitat es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament sigui possible.

Vostè pot exercir els drets referits dirigint un e-mail a la direcció electrònica consellcomarcal@terra-alta.cat. Respondrem les seves peticions amb la major brevetat possible i, en tots els casos, en el termini d’un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini podrà prorrogar-se uns altres dos (2) mesos, en qualsevol cas l’informarem oportunament dins del termini d’un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud.

Si vostè creu que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creu que no hem satisfet l’exercici dels seus drets, vostè pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent segons el seu lloc de residència. Pot consultar les diferents autoritats de control a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • En qualsevol cas, abans d’iniciar qualsevol reclamació, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant consellcomarcal@terra-alta.cato enviant un correu postal a Consell Comarcal de la Terra Alta, Carrer Povet de la Plnana 4,43780 Gandesa, Espanya amb la finalitat d’intentar solucionar qualsevol discrepància de forma amistosa.

Té dret a retirar el seu consentiment?

Sí, en qualsevol moment vostè podrà retirar el seu consentiment pel tractament de les seves dades per a una o diverses de les finalitats indicades més amunt i per les quals hagi donat el seu consentiment. Això només ho podrà realitzar amb aquelles finalitats la base de legitimació de les quals és el consentiment conforme se li ha indicat més amunt.

Hi ha l’opció de modificar la present Política de Privacitat?

La nostra Política de Privacitat es podrà modificar en qualsevol moment. No limitarem els drets que li corresponen amb arranjaments a la present Política de Privacitat ni realitzarem modificacions d’especial rellevància de la Política de Privacitat sense el seu exprés consentiment. Publicarem totes les modificacions de la present Política de Privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, efectuarem una notificació més destacada (per exemple, li enviarem una notificació per correu electrònic si la modificació afecta a determinats aspectes i, en casos limitats, inclús li demanaríem novament el seu consentiment). A més, arxivarem les versions anteriors de la present Política de Privacitat perquè pugui consultar-les.

 • Consell Comarcal de la Terra Alta
 • CIF:P9300010G
 • Direcció: Carrer Povet de la Plana 4, 43780 Gandesa, Tarragona, Espanya.
 • Telèfon: 977 420 018

Correu electrònic: consellcomarcal@terra-alta.cat