El Servei d’Ocupació de Catalunya amb l’objectiu de fomentar la contractació de persones aturades ha obert recentment diferents línies d’ajuts a la contractació. Es subvencionaran els contractes a jornada completa d’un durada mínima de 12 mesos en tres modalitats:

  • SOC – CONTRACTACIÓ JOVES:ajuts a la contractació de persones menors de 30 anys
  • SOC – Contractació pràctiques: ajuts a la contractació en pràctiques de persones menors de 30 anys
  • SOC-CONT30IMES: ajuts a la contractació de persones desocupades majors de 30 anys que compleixin algun dels següents requisits:
    • Ser dona.
    • Ser home de 45 anys o més.
    • Ser desocupat de llarga durada (s’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud)

Les persones que podran beneficiar-se d’aquests contractes subvencionats hauran d’estar inscrites al SOC com a Demandants d’Ocupació No Ocupades (DONO). En el cas de contractes en pràctiques, caldrà també acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior,  títols oficialment reconeguts com a equivalents o  un certificat de professionalitat, que estigui relacionat amb les tasques a desenvolupar.

 

Les empreses i cooperatives de treball associat hauran de subscriure contractes amb una durada mínima de 12 mesos a jornada completa i tindran un límit de 5 contractes per empresa o del 50% de la plantilla.

La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros.

Termini en el que s’ha d’haver signat el contracte

SOC – CONTRACTACIÓ JOVES: 31 de novembre de 2021 – 28 de febrer de 2022
SOC – Contractació pràctiques: 31 de novembre de 2021 – 28 de febrer de 2022
SOC-CONT30IMES: 30 de desembre de 2021 – 31 de desembre de 2022

El termini de presentació de sol·licituds:

SOC – CONTRACTACIÓ JOVES: Fins 31 de març de 2022
SOC – Contractació pràctiques: Fins 31 de març de 2022
SOC-CONT30IMES: Fins 31 de maig de 2022

Termini d’execució:

SOC – CONTRACTACIÓ JOVES: Fins a 27 de febrer de 2023
SOC – Contractació pràctiques: Fins a 27 de febrer de 2023
SOC-CONT30IMES: Fins 31 de desembre de 2022

Més informació:

SOC – CONTRACTACIÓ JOVES: contractacio_joves.soc@gencat.cat
SOC – Contractació pràctiques: contractacio_joves.soc@gencat.cat
SOC-CONT30IMES: contractes30.soc@gencat.cat