Si estàs interessat i consideres que és important transformar els models de desenvolupament que fins ara s’han seguit, per unes dinàmiques més respectuoses amb l’entorn natural, la cultura i les tradicions.
No et pots perdre aquestes jornades, per que tu ets part del canvi.

28 de juny 2022 Jornada inaugural: Parlarem sobre el futur del turisme que vindrà i l’aposta de la Terra Alta per l’especialització cap al turisme sostenible i responsable.
Analitzarem les necessitats de la demanda actual dins l’era post-covid. Com aplicar tecnologia a la destinació per recollir big data que ens aporti informació de valor i alhora connecti la destinació (agents públics i privats) amb els nostres visitants.
Iniciarem un procés de Reflexió Estratègica a la Terra Alta que ens ajudarà als actors involucrats a desenvolupar activitat econòmica de forma responsable i sostenible. Seguint una mateixa línia dins els paràmetres de turisme sostenible.

29 de juny 2022: Dinàmica de grup- Agents Privats-Empreses: Treball participatiu del pensament creatiu per trobar solucions als reptes turístics de la Terra Alta.

30 de juny 2022: Dinàmica de grup- Agents Públics-Entitats: Treball conjunt amb diferents associacions, tècnics/ques d’entitats público-privades. Per enriquir, sumar sinergies i experiències envers el turisme sostenible.

2 de juliol 2022: Què és el turisme regeneratiu? Podem visitar espais naturals i deixa’ls millor del que ens ho hem trobat? Taller de construcció caixes niu: Per protegir s’ha de conèixer i estimar l’entorn natural on vivim o que visitem. Aquest dia de la mà dels experts participarem en una activitat per afavorir la presència de rapinyaires nocturns a les proximitats del riu Canaletes. Activitat lúdica i participativa oberta a tothom.

INSCRIPCIONS

Setembre 2022 (per concretar dia): presentació pública de les línies estratègiques i del pla d’acció per implementar un model de turisme sostenible a la Terra Alta.

Quin és l’objectiu?

Revisar i desenvolupar de manera participativa, les línies estratègiques i accions concretes per la implementació d’un model de turisme sostenible, a 3 anys, viable i eficaç que millori la competitivitat de les empreses, generi ocupació de qualitat i el posicionament del territori com a destí sostenible

D’on sorgeix?

Després de tot un treball previ, que s’inclou en la Diagnosis Socioeconòmica i Territorial, es va posar de manifest que el sector turístic, juga un paper essencial en la conservació del paisatge, de la divulgació i protecció de les tradicions culturals, dels entorns naturals i en l’impuls a la comercialització directa del producte local agroalimentari i d’artesania.
Cal remarcar el potencial existent en la comarca per la creació i promoció de nous productes turístics basats en l’estil de vida rural.
Incorporar dinàmiques d’assessorament tècnic en la transformació de les empreses del sector cap a un model de turisme sostenible i en la presa de decisions, es presenta com un factor essencial per garantir- ne l’èxit.

Queda palès que la Terra Alta s’està posicionant com un destí turístic d’interior, emparat en la marca Terres de l’Ebre, però tal i com es veu aquest posicionament s’està produint de manera més alentida, que en comarques properes amb les que es comparteix certes característiques paisatgístiques i socioeconòmiques.
En conseqüència, i així és manifesta per part dels sector privat, que s’ha de planificar una nova estratègia del turisme per potenciar i impulsar aquest sector, a la Terra Alta.
Planificació i innovació entesa com a un procés participatiu, de debat i escolta mútua entre actors implicats, des del sector privats, la ciutadania i la xarxa tècnica dels ens públics.
Així doncs, l’assessorament i acompanyament al sector turístic en la transformació cap a un turisme sostenible necessita un impuls a la comarca i amb aquesta acció se pretén complementar el treball que estan fent des del departament de turisme del Consell Comarcal i des del Pla de reactivació econòmica, envers aquest canvi.
Aquest impuls ha de permetre desenvolupar un pla d’acció integrador, que aporti criteris claus, eficients i eficaços, programes operatius i tàctiques per a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat integral de la destinació Terra Alta.
I tothom ha de formar part d’aquest canvi.