Un estudi de viabilitat valorarà la viabilitat tècnica de diferents formes d’aprofitament

El Consell Comarcal de la Terra Alta vol impulsar la bioeconomia circular com una de les oportunitats de fixació de riquesa i generació d’ocupació per al món rural. Així, mitjançant l’Estudi de Viabilitat d’Aprofitament de Subproductes Agraris finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, es pretén elaborar una primera diagnosi tant de generació de subproductes, com de problemàtiques i oportunitats de què se’n desprenen. A partir d’aquesta diagnosi, l’estudi ha d’identificar diferents possibilitats d’aprofitament així com barreres a la seua implantació.

La Taula Agrària de la Terra Alta qui va proposar de començar a treballar en aquest sentit durant la darrera anualitat, es va reunir, el passat divendres 10 de juny, amb Símbiosy Industrial l’empresa encarregada de dur a terme l’estudi. La Taula està formada per les dues Denominacions d’Origen, l’Escola Agrària de Gandesa, la Comunitat de Regants de la Zona Oriental de la Terra Alta, els dos Sindicats agraris amb més representació a la comarca i va ser impulsada pel Consell Comarcal durant l’any 2021.

Símbiosy Industrial, SL amb llarg recorregut en l’impuls i acompanyament a projectes d’economia circular arreu de l’estat espanyol i que participa en diversos projectes europeus per fomentar aquest tipus d’iniciatives, va presentar la metodologia de diagnosi així com diverses opcions d’aprofitament que podrien ser viables a la comarca.

La bioeconomia circular es planteja com una alternativa de desenvolupament sostenible pels territoris rurals i agraris com la Terra Alta. Els assistents van valorar positivament les possibles propostes d’aprofitament per a la millora de la competitivitat de les empreses agràries i agroalimentàries, especialment tenint en compte el context d’augment de despeses energètiques i de matèries primes, destacant els fertilitzants. A més, la transformació d’aquest tipus de materials ha de generar llocs de treball amb diversitat de perfils professionals.

Durant les pròximes setmanes es presentarà el projecte a les Cooperatives Agràries de la comarca i es començaran a realitzar entrevistes amb els principals productors de subproductes agroalimentaris per tal d’afinar la diagnosi. El projecte preveu la seua finalització durant el darrer trimestre de 2022 i ha de valorar la viabilitat de les 4 propostes que a priori s’intueixin com més possibles d’implantar.