El Consell Comarcal de la Terra Alta mitjançant el projecte Terra Alta Més, està impulsant l’assessorament a 6 productors/es agràries per tal d’identificar noves oportunitats vinculades a la seua explotació i traduir-les en una proposta de reorientació del cultiu, ramaderia o iniciació en el procés de transformació i comercialització del propi producte. L’assessorament, que persegueix l’objectiu de diversificar les oportunitats del sector agroalimentari de la comarca, ha de resultar en:

        ◦ Una diagnosi de l’explotació a partir de visites en finca.

        ◦ Un pla d’actuacions que inclogui un predisseny bàsic, un estudi de productivitat, de necessitats, un cronograma i una valoració econòmica.

Les persones interessades en rebre l’assessorament hauran d’omplir un qüestionari, abans del 22 d’abril, explicant la seua proposta de reorientació.

OMPLE EL FORMULARI AQUÍ

Amb aquesta informació, l’equip tècnic valorarà l’estat de maduresa de les propostes així com els aspectes innovadors que inclouen. Per tal de fer la selecció definitiva dels 6 projectes, una mesa formada per les Denominacions d’Origen de la comarca, UP, JARC, l’Escola Agrària, la Comunitat de Regants de la Terra Alta així com el Consell Comarcal, elegirà les propostes més ben puntuades tenint en compte, a més, que els projectes siguin el màxim de diversos i replicables.

Amb l’objectiu que l’assessorament tingui impacte més enllà dels 6 assessorats, se’ls demanarà compartir total o parcialment els resultats obtinguts.

L’assessorament està orientat a microempreses o autònoms agraris amb un màxim de 10 treballadors i amb una facturació inferior a 1 M d’euros.

El projecte Terra Alta Més, està finançat en un 10% pel Consell Comarcal i en un 90% pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Amb aquesta informació, l’equip tècnic valorarà l’estat de maduresa de les propostes així com els aspectes innovadors que inclouen. Per tal de fer la selecció definitiva dels 6 projectes, una mesa formada per les Denominacions d’Origen de la comarca, UP, JARC, l’Escola Agrària, la Comunitat de Regants de la Terra Alta així com el Consell Comarcal, elegirà les propostes més ben puntuades tenint en compte, a més, que els projectes siguin el màxim de diversos i replicables.

Amb l’objectiu que l’assessorament tingui impacte més enllà dels 6 assessorats, se’ls demanarà compartir total o parcialment els resultats obtinguts.

L’assessorament està orientat a microempreses o autònoms agraris amb un màxim de 10 treballadors i amb una facturació inferior a 1 M d’euros.

El projecte Terra Alta Més, està finançat en un 10% pel Consell Comarcal i en un 90% pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.