Liderar és aquella capacitat que tenim les persones per connectar amb altres persones i amb el món. Aquest farà que ens relacionem d’una manera o altra amb les persones.

Tots coneixem persones que han fet canvis substancials, que ens fan entendre que el CANVI és possible.

Hi ha líders, basats en la por, que tendeixen a repetir les mateixes errades, tenen por al canvi.

En canvi, hi ha líders, basats en l’amor, que tendeixen a renovar-se i a deixar un impacte positiu després de cada nova història, no es repeteixen.

Els líders negatius creen súbdits, els líders positius, en canvi, creen nous líders.

I nosaltres, que podem fer per deixar una petjada positiva en els altres?

Per exercir un nou lideratge basat en l’amor i el respecte cal Intenció, cal fer silenci i fer espai, molt necessari per escoltar el llenguatge de l’amor i deixar que l’altre es pugui manifestar. Cal escoltar per permetre que l’altre sigui assertiu. Una persona escoltada pot ser alliberada, se li pot reconèixer la seva identitat.

Sense escolta no hi ha vida, només guerra. Cal cuidar, quan som capaços de cuidar, som capaços de fer créixer. Si cuides allò que fas, algun dia acabaràs estimant… ”la llavor ja sap com arribar a ser arbre, només cal regar-la”.

És temps d’incorporar noves mirades al nostre lideratge, de reservar temps per a l’interior.

Inscripcions

Lideratges de pau