Durant la darrera anualitat s’ha detectat la dificultat de trobar professionals amb coneixements relacionats amb la instal·lació i manteniment de xarxes de reg tant a nivell de la xarxa d’abastament com de les instal·lacions en finca.

En aquest sentit, en coordinació amb l’Escola Agrària, la Comunitat de Regants de la Zona Oriental de la Terra Alta i empreses del sector, s’ha coordinat una formació que serà finançada en un 90% pel Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant el projecte Treball a les Comarques i en un 10% pel Consell Comarcal.

El curs teorico-pràctic de 40 hores es realitzarà a la seu del Consell i en diverses finques entre Gandesa, Vilalba i Batea. Posteriorment alguns dels participants podran realitzar pràctiques en empreses de la comarca. Les persones inscrites podran sol·licitar un ajut de transport.

El curs es durà a terme els dies 17, 18, 24 i 25 d’abril i 2, 4, 9, 11, 16 i 25 de maig, en horari de 15:00h a 19:00h.

Les localitzacions del curs seran:

– Seu del Consell Comarcal de la Terra Alta (Gandesa)

– Finques (Gandesa, Vilalba dels Arcs i Batea)

El curs és gratuït i es pot comptar amb beca de transport per persones aturades.

L’equip docent estarà format per:

Victor Sas, Comunitat de Regants de les Garrigues Sud

Javier Hernàndez, Fertirec SL

Jordi Casadó, Comunitat de Regants Zona Oriental de la Terra Alta

Eulàlia Vilalta, Escola Agrària de Gandesa

Incripcions aquí: https://forms.gle/nSPm5xorb2fptZU38

Més informació a: 977420018 o terraaltames@terra-alta.cat