Curs adreçat a persones inscrites com a demandants d’ocupació de la Terra Alta i participants en el Dispositiu d’Inserció laboral EIXAM.

La durada del curs serà d’un total de 116 hores distribuïdes de la següent manera:

60 hores teòrico-pràctiques d’aprenentatges específics:
Data inici: 21 de gener de 2019
Data fi classes específiques: 20 de febrer de 2019
Horari: Dilluns, dimarts i dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Lloc: Restaurant Coll del Moro

Mòduls teòrics: Introducció a la cafeteria. Servei de begudes. Atenció al client i venda de serveis. Servei d’aliments. Seguretat i higiene. La sala restaurant. El vi. Cocteleria. Tècniques elementals de preelaboració a la vista de clients. Facturació i cobrament. Recollida i tancament.
Classes pràctiques.

16 hores d’aprenentatges en competències transversals:
Data inici: 21 de gener de 2019
Data fi classes competències transversals: 14 de febrer de 2019
Horari: Dijous de 16.00 a 20.00 hores
Lloc: Restaurant Coll del Moro.

8 hores en tècniques de recerca de feina.
8 hores en desenvolupament de competències transversals.

40 hores en pràctiques no laborals en empreses. Un cop acaba la teoria el 20 de febrer s’iniciaran les pràctiques.
Data inici i fi pràctiques no laborals: març 2019.
Horari: a concretar amb l’empresa.

INSCRIPCIONS:
Més informació i inscripcions: 675 84 80 76 – 977 42 01 65 (Gemma) dispositiueixam@terra-alta.cat
Caldrà emplenar sol•licitud i aportar fotocòpia del DNI i del DARDO.

Programa