Per evitar cursos que no es poden fer per manca de gent, duplicitats formatives i interessos formatius no satisfets, des del Consell Comarcal hem realitzat aquest qüestionari per identificar necessitats formatives en l’àmbit agrari. Traslladarem els resultats a l’Escola Agrària, Sindicats i altres entitats que poden organitzar formació per tal de poder fer una proposta de calendari conjunta.
Dedica entre 5 i 10 minuts per participar en el disseny de l’oferta formativa de la Terra Alta!!

Respon al qüestionari