Actualitat

Actualitat2018-11-30T11:09:33+00:00

LA REVOLUCIÓ DELS VALORS

13/06/2019|

INSCRIPCIONS Comunitat, drets humans i valors com a elements contributius amb les persones , el medi i el territori. Les comunitats són positives quan són obertes, integradores i inclusives i permeten [...]