Actualitat

Actualitat2018-11-30T11:09:33+00:00

FÒRUM DEL [TALENT]

11/10/2019|

  INSCRIPCIONS La comunitat és un espai de transferència de coneixement regit per les relacions d’afecte i d’incondicionalitat, on impera la co-responsabilitat de fer-se càrrec de l’altre i de vetllar [...]

LA REVOLUCIÓ DELS VALORS

13/06/2019|

INSCRIPCIONS Comunitat, drets humans i valors com a elements contributius amb les persones , el medi i el territori. Les comunitats són positives quan són obertes, integradores i inclusives i permeten [...]