INSCRIPCIONS

Comunitat, drets humans i valors com a elements contributius amb les persones , el medi i el territori.

Les comunitats són positives quan són obertes, integradores i inclusives i permeten que la persona creixi com a tal adquirint valors com la solidaritat, la cooperació i el compartir .

El nosaltres adquireix més valor que el jo.

No tindria sentit, doncs, una educació més col·laborativa que deixi de banda l’estudi en solitari per potenciar el treball en equip? I les empreses? Com haurien de ser les estructures de treball internes que posin el bé comú per davant dels interessos propis?

El Desenvolupament social i econòmic és una eina per aconseguir comunitats més riques, singulars, amables, acollidores i respectuoses amb l’ activitat, entorn i les persones.