Notícies

Curs d'habilitats directives

Amb aquest curs les persones participants identificaran les competències òptimes d’un/a directiu/va i entrenaran aquells coneixements, habilitats, aptituds i actituds que es consideren claus per donar una resposta òptima als reptes de futur. Alhora, coneixeran les coordenades per dissenyar i implementar un model de gestió de l’equip humà que posi en l’eix de les seves organit­zacions les persones i els seus bagatges competencials.

 

Inscripcions

Més informació

 

La metodologia que es proposa consisteix en sessions en grup que permetin als/es participants adquirir els continguts de manera pro-activa, des de la pràctica i oferint elements clau per la re­flexió.

D’aquesta manera els/les participants adquireixen unes competències a través d’un procés d’aprenentatge que integra continguts de diferents tipus: coneixements, habilitats i actituds i alhora, afavoreix que identifiquin, transfereixin i apliquin els aprenentatges apresos en la seva activitat.