Què és?

És un programa individualitzat d’assessorament integral, adaptat a les necessitats de les microempreses i autònoms, amb l’objectiu d’acompanyar-les en la seva consolidació i impuls, fent-la més competitiva i professional.

Amb aquest programa es pretén donar una assistència tècnica per tal que les empreses puguin:

 • Millorar la seva competitivitat
 • Millorar la gestió dels recursos humans i dels processos de producció
 • Desenvolupar una estratègia de consolidació
 • Incorporar la cultura d’innovació a l’empresa
 • Consolidar i/o desenvolupar els actuals/nous canals de venta i comunicació
 • Millorar la imatge de l’empresa i aconseguir un millor posicionament i reconeixement de la marca
 • Augmentar la facturació i benefici empresarial

Qui pot participar?

Programa destinat a les microempreses o autònoms amb seu a la Terra Alta.

Què oferim?

El programa ofereix sessions d’acompanyament individualitzades segons les necessitats de cada empresa estructurades en 4 fases:

 1. Diagnosi prèvia individual. Anàlisi de la situació de l’empresa per detectar mancances i oportunitats a nivell de gestió, competitivitat i consolidació.
 2. Assistència tècnica personalitzada. Sessions de treball individualitzades en diversos àmbits per resoldre els problemes detectats i impulsar oportunitats.
 3. Proposta de pla d’acció. Pla d’acció amb recomanacions futures a desenvolupar per assolir els objectius empresarials a curt/mig termini.
 4. Mentoratge: Visites de seguiment i de suport.

Més informació

Terra Alta Més – Treball a les 7 comarques
977 420 018
Inscriu-te!
Descarrega’t el futlletó

ASSESSORAMENT INTEGRAL PER A MICROEMPRESES I AUTÒNOMS

SEMINARIS DE PROFESSIONALITZACIÓ

DISPOSITIU D'INSERCIÓ LABORAL EIXAM