És un programa individualitzat d’assessorament integral, adaptat a les necessitats de les microempreses i autònoms, amb l’objectiu d’acompanyar-les en la seva consolidació i impuls, fent-la més competitiva i professional.

Amb aquest programa es pretén donar una assistència tècnica per tal que les empreses puguin:

 • Millorar la seva competitivitat
 • Millorar la gestió dels recursos humans i dels processos de producció
 • Desenvolupar una estratègia de consolidació
 • Incorporar la cultura d’innovació a l’empresa
 • Consolidar i/o desenvolupar els actuals/nous canals de venta i comunicació
 • Millorar la imatge de l’empresa i aconseguir un millor posicionament i reconeixement de la marca
 • Augmentar la facturació i benefici empresarial

El programa ofereix sessions d’acompanyament individualitzades segons les necessitats de cada empresa estructurades en 3 fases:

 1. Diagnosi inicial. Anàlisi de la situació de l’empresa per detectar mancances i oportunitats a nivell de gestió, competitivitat i consolidació.
 2. Acompanyament personalitzat. Sessions de treball individualitzades en diversos àmbits per resoldre els problemes detectats i impulsar oportunitats.
 3. Pla d’acció. Pla d’acció amb recomanacions futures a desenvolupar per assolir els objectius empresarials a mig/llarg termini.

Empreses o autònoms:

 1. Amb un mínim de 4 anys d’activitat.
 2. Amb menys de 10 treballadors i amb una facturació no superior a 1M d’euros
 3. Disposades a implementar actuacions per generar ocupació
 4. Amb necessitats específiques de professionalització del seu negoci, ja sigui perquè tenen necessitats de creixement o diversificació o perquè presentin signes d’estancament econòmic.
 5. Que s’impliquin i comprometin en assistir a totes les sessions d’acompanyament que inclou el programa.

Per formalitzar la preinscripció cal omplir el formulari de sol·licitud de on-line:

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ   (Temporalment desactivat)

Un cop enviat el formulari, l’equip tècnic del Terra Alta Més valorarà la seva sol·licitud i li confirmarà la seva plaça definitiva de participació al programa, atès que el nombre d’empreses i autònoms a assessorar és limitat.

LLOC: Consell Comarcal de la Terra Alta

HORARI: a concretar amb cada empresa.

ASSESSORAMENT INTEGRAL PER A MICROEMPRESES I AUTÒNOMS

SEMINARIS DE PROFESSIONALITZACIÓ

DISPOSITIU D'INSERCIÓ LABORAL EIXAM